collection.eliterature.org/2/

snubblade över en sida med nya elektroniska litteraturexperiment.
har använt mig av en tidigare del från ett av verken som exempel på elektronisk litteratur i mitt kandidatarbete från förra året.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s