begränsningar/framtidsvisioner

jag vill utforska hur långt man kan driva eböcker. se vad man kan göra med mediet.
det kan jag inte längre med en ebokläsare. jag försöker för tillfället hitta lösningar till en ny idé jag har. vill bryta bläddringsfunktionen i vanliga läsprogram. ingen jag frågat vet hur det skulle gå till.
min förläggare tror att det möjligtvis skulle vara möjligt med epub3, det senaste eboksformatet. som det ser ut nu verkar inte många ebokläsare kunna hantera formatet. bara några få läsprogram som har börjat arbeta på uppdateringar för epub3.
äldre ebokläsare kommer begränsas. problemet tror jag blir att en ebokläsare anpassad för epub2 inte kommer kunna hantera formatets nya möjligheter. de kommer inte kunna läsa nytänkande elektroniska verk på grund av hård- och mjukvarans begränsningar.
läsplattorna har redan utkonkurrerats av tablets. läsplattors programvara verkar inte uppdateras och anpassas lika ofta och, som jag nämnde i tidigare inlägg, är läsplattor begränsade till ett läsprogram. med en surfplatta kan man variera läsprogram efter behov och ha tillgång till hela sitt eboksbibliotek utan att bryta drm på grund av onödiga formatsbegränsningar.
ebokläsare kommer alltid fungera som ett substitut för böcker. men vill man bortom boken i sitt läsande får man söka sig till andra apparater.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s