vad gör jag 1.

har hamnat i london för att studera digital humaniora. pluggar på king’s college. tror att det var hit jag varit på väg de senaste åren utan att veta om det. eller… jag visste det så for jag hittade utbildningen.

mitt intresse för eboksproduktion har lett till något helt annat. i mitt huvud var det ett år av diskussioner om elektronisk litteratur som låg framför mig. det tog dock inte mer än en halv lektion innan jag förstod att det är mycket mer än vad jag hade inbillat mig att det var.

det säger kanske sig självt, när man tänker efter. digital humaniora är en vag term som är dumt svår att förklara för de som inte vet vad det är. tror inte att jag vet det helt själv heller. en av lärarna sa att det finns lika många defintioner av ämnet som det finns solk som arbetar inom det. tror han har rätt. jag tvivlar på att det finns någon som studerar “humaniora”. ämnet är allt för brett. och blir ännu bredare om man lägger till allt som kommer från nya digitala miljöer och studieämnen.

studierna specialicerar sig inte (än), de visar hur brett ämnet är och allt som innefattas under termen digital humaniora. och det är inte lite. jag kan inte säga att jag förstår allting själv ännu (och jag vet inte om jag kommer att göra det heller). men jag tänker snart lägga upp en del exempel på vad universitetet har gjort tidigare för att visa vad som faktiskt görs inom ämnet.

Advertisements

“ingen tävling”

drog upp till stockholm i tisdags för att hänga med på MIX förlags inflyttningsfest. få träffa förläggarna på riktigt.

i mitt huvud togs den här bilden i klimaxet av ett samtal kring epub3.

interaktion?

uppgiften vi gjorde var en kommunikationsplan. jag förstår inte helt hur svårt många företag och föreningar verkar ha det med att interagera med sina följare/kunder. ju öppnare man är med sin företagsprofil ju större förtroende kommer att få från omvärlden.

powerpointberättande

haft en heldag med presentationer i skolan. gillar vad man kan göra med powerpoint för att skapa historier. med en projicerad bakgrund blir powerpointpresentationer en form av förstärkt berättande. kanske inte så mycket i just vårt fall, där presentationen fungerade som en backdrop till det vi sa. andra körde det fullt ut, drog det mycket längre, både multimedialt och narrativt. måste börja leka mer med det.

eBlogging

en blogg är en dialog. en blogg är en spegel. en blogg är en slöja. en blogg är nyheter med relativ sanning.
i blogging skriver jill walker rettberg om bloggen som ett forfarande ganska oetablerat medium. en blogg är konstant flux. och i det finns det ett problem. i alla fall när man skall skriva om ämnet.

när man skriver om ett fenomen som fortfarande utvecklas händer det ofta att det man  skriver snabbt  tappa en stor del av sin relevans. ett exempel som fungerade bra när man skrev om det kan mycket väl vara utdaterat när texten publiceras.

rettbergs bok är fylld med utmärkta exempel från bloggens första decenium. hon förklarar tydligt och ger mig som (före detta) ovetande observatör en bild av blogghistorien och bloggandets möjligheter.  men mycket har hänt under de tre åren som gått sedan boken släpptes. många sociala medier har bytt form, eller når plötsligt ut till vardagssurfaren på ett sätt som de inte gjort förr. något som påverkat vårat internetanvändande och som får en att tänka på många av bokens exempel som en smula förlegade, trots att de väcker intresse. detta är något rettberg själv insett redan innan boken trycktes och hon säger själv att bloggandets utveckling är oförutsägbar.

därför är jag otroligt glad för att rettberg ger ut en ny upplaga av sin bok med nya kapitel som berör förändringarna inom bloggmediet de senaste åren. jag har själv inteläst den nyutgivna versionen och jag har inte hört något om hur hon gått tillväga med “blogging2.0.” men jag hoppas på att hon är sann mot det hon själv skriver, att hon använt sig av bloggarnas och internets möjligheter till dialog för att revidera sin bok. kanske inte så extremt som makenzie wark gjort i gam3r 7h30ry, men att hon lyssnat på kommentarer och ger läsaren nya och ännu mer relevanta exempel. jag tvivlar inte på att hon gjort det, hon är påläst nog för att hitta dem.

jag hoppas också att förlaget ser över den digitala utgivningen lite bättre än vad de gjorde med första utgåvan. jag undviker gärna förvirringen som uppstår när dubbel-f förvandlas till symboler i min ebokläsare.

begränsningar/framtidsvisioner

jag vill utforska hur långt man kan driva eböcker. se vad man kan göra med mediet.
det kan jag inte längre med en ebokläsare. jag försöker för tillfället hitta lösningar till en ny idé jag har. vill bryta bläddringsfunktionen i vanliga läsprogram. ingen jag frågat vet hur det skulle gå till.
min förläggare tror att det möjligtvis skulle vara möjligt med epub3, det senaste eboksformatet. som det ser ut nu verkar inte många ebokläsare kunna hantera formatet. bara några få läsprogram som har börjat arbeta på uppdateringar för epub3.
äldre ebokläsare kommer begränsas. problemet tror jag blir att en ebokläsare anpassad för epub2 inte kommer kunna hantera formatets nya möjligheter. de kommer inte kunna läsa nytänkande elektroniska verk på grund av hård- och mjukvarans begränsningar.
läsplattorna har redan utkonkurrerats av tablets. läsplattors programvara verkar inte uppdateras och anpassas lika ofta och, som jag nämnde i tidigare inlägg, är läsplattor begränsade till ett läsprogram. med en surfplatta kan man variera läsprogram efter behov och ha tillgång till hela sitt eboksbibliotek utan att bryta drm på grund av onödiga formatsbegränsningar.
ebokläsare kommer alltid fungera som ett substitut för böcker. men vill man bortom boken i sitt läsande får man söka sig till andra apparater.